Mis on elu mõte? 17.05.11 17:41lihtsalt üks inimene
Sisu ongi selline, et mis on ikkagi elu mõte ja kas sellel on üldse mõte...

Vahel ma mõtlen, et elu mõte on selles, et elu mõtet ei olegi olemas...
Sünnid, elad, sured ära...
Kes haige, kes tervena....
Kes õnneliku ja kes õnnetuna....
Kellegile tundub see aeg siin nii pikk,
kellegile tundub see aeg siin nii üürike...

Midagi kaasa ka ei saa võtta, ainult oma elu jooksul omandatud kogemused ja väärtused....
Ja kas nendelgi on mingit mõtet, kui juba lahkunud oled...
Isegi keha pole minu oma, ei asjad ega mu pere...
nad kõik on lihtsalt justkui õpetajad...
kes tunduvad väga reaalselt minu omad olevat......
Kuid ühel hetkel, tuleb ka neist kõigist mul loobuda..
Vahest 30ne...... võibolla 50ne aasta pärast, võibolla juba järgmisel aastal...
Mina inimesena, seda ette ei tea, ega määra.......
Elu tundub kui mäng..... iial ei tea ja iial ei saa päris kindel olla millelegile ......

Olen seda küsimust küsinud noortelt ja vanadelt inimestelt....
Paljud kehitavad lihtsalt õlgu, mõni üritab mingitki mõtet leida....

Mida ma siin ikkagi teen....
Siin maailmas inimesens ?
Mida need inimesed minu ümber siin teevad inimestena?
Omandavad kogemusi ja väärtusi ?
Mida nad oma kogemuste ja väärtustega peale siis hakkavad?
On sellel omandamisel üldse mingit mõtet laimes ringis?

Tsiteeri

Vasta teemale
Mis on elu mõte? 24.05.11 09:20Riho
Hetke nautida.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 24.05.11 09:53mõtleja
Ikkagi, unistada ja unistuste realiseerimiseni jõuda - seegi on elu mõte. Ei ole vaja mõelda, kas elul on mõtet ja...kas peabki üleüldse elul mingi mõte olema?:)Lihtsalt olla ja elada ja just nii nagu eelmine vastaja ütles, hetke nautida. Leia midagi ilusat, mille puhul tunned, et elul on mõte. Olgu selleks siis lill, liblikas või lihtsalt hea sõber.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 17.06.11 23:51QNRG
Kas ikka on ainult hetke nautida?
Elu mõtte oleneb suuresti ikka sellest millise mätta otsast seda küsimust vaadata.

Bioloogilisest vaatenurgast on elu põhimõtteliselt ainukeseks mõteks järglaste saamine, nende üleskasvatamine ning seega liigi säilimise ja evolutioneerumise tagamine.

Filosoofilisest vaatenurgast võiks olla elu mõtteks midagi sellist, mida Immanuel Kant kirjeldas oma teoses "Idee üleüldisest ajaloost maailmakodanlikus sihis", st inimese vaimne areng täiuslikuse poole. ehk siis põlvkondade jooksul teadmiste, oskuste ja eetiliste väärtuste suurenemine üksikindiviidides ja seeläbi ka inimühiskonnas, mis tooks kaasa lõptulemusena selle, et inimesed mõistaksid kogu elu ja selle mõtet ning saavutaksid täieliku isikliku vaimse vabaduse, st ei orjaks enam raha ega allahit või ükskõik mida. Rääkimata siis sellest, et kaoksid sõjad ja kuritegevus. Kokku võtvalt: arendaksid lõpuni välja oma looduslikud eelised, milleks on mõistus ja tahtevabadus.

Teaduslikust vaatenurgast võiks elu mõtte olla õppida mõistma kõike meid ümbritsevat kõikidel tasanditel ning teha inimestele võimalikuks kõik mida siin universiumis üldse on võimalik teha.

Üksikindiviidil aga on võimalik valida, mis on tema elu mõte ning kui ta seda ei leia siis on muidugi väga kahju. Hetke nautimine on muidugi üks võimalus neile, kes ei näe elu suuremat mõtet näiteks ülevalpool kirjeldatud üldiste varjantide raamistikus või mingis muus aspektis. Niiet mõelge selle üle, mis on teie elu mõte ja kas see kuidagi haakub ka mõne suurema konseptsiooniga.

„Läbi raskuste tähtede poole“ on näiteks üks väga ilus mõte, mida ei tasuks ära unustada!

Tsiteeri

ELUST R66MU TUNDMINE! 21.06.11 21:27piret
Minu elu m6te on elust r66mu tundmine ja elu nautimine. Igap2evaelus :) Ning lisaks oma perekonna ja s6prade ja kaaslaste elu paremaks muutmine, et ka nemad saaksid ja 6piksid elu nautima ja sellest r66mu tundma. Ise pidin ju ka korraliku teekonna l2bima enne kui selle teadmiseni j6udsin, nyyd proovin siis samas oma kaaslaste teekonda kergemaks muuta :)
Siinkohal v6ib yles t6sta teise kysimuse, mida paljud v6tavad kui sama kysimust kui esimene- Mis on elu eesm2rk? - See on igayhe isiklik otsus ja oleneb individuaali v6imetest. Nt. minu eesm2rk on oma 2ri arendamine ja raha tegemine (minu m6ttemaailmas on vahe raha teenimisel ja raha tegemisel, rohkem ingliskeelse v2ljendi Making Money p2rast).
Samas on minu arvates t2iesti samav22riline elu m6te olla tubli koduperenaine ja ema!
Yhiskonna eesm2rk v6iks/peaks olema elukvaliteedi parandamine! Kahjuks pole see osade v6imul olevate isikute isikliku eesm2rgiga koosk6las.
Paljud l2hevad l2bi elu ilma igasuguse m6tte ja eesm2rgita- pimesi. Samas pidevalt kaevates kui 6nnetu nende elu on.
Meil on ainult yks elu- igayhe m6te ja eesm2rk on individuaalne. Kui teiste reeglite j2rgi elatakse siis tihti pole elus rahulolu.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 03.07.11 19:08Ra
Esmalt selgitagem mis on elu ja mis on mõte...

Elu on see mis pole surm.
Mõte on teabe kandam/kandja...
Mitesurm on Igavik.
Seega elu mõte on olla Igavikulise teabe vahendaja...

...sõnumitoojana...

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 10.08.11 10:20K
Elu mõte on kasv/ areng.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 25.09.11 22:29Mentor
Elu mõte on surm!

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 27.09.11 20:45
Isekuse surmas on sünd igavesele elule,
sa elad edasi teistes inimestes,
mida sa siin maailmas kõige rohkem armastad,
nii väga, et sa tahad, et see isegi pärast sind oleks olemas,
Seda kiirga!

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 24.10.11 18:38K.83
Nõus, et elu mõte on surm. Ja kasvamine selleks.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 04.11.11 13:05Harri Kingo
Elu mõtte küsimus puudutab paljusid - ja kohati ka sellest aspektist, et on see üldse olemas - see elu mõte? Kui keegi kaldub vastama eitavalt, siis kõige lihtsam oleks leida elu mõtestav mõte läbi kannatuse - nagu seda teeb budism.

Kannatus pole mõtteviis, see lihtsalt ongi kannatamine - äng, ahastus, valu, piin... võimalusi ja nimetusi kannatusele on palju. Kannatus on kõikide religioossete õpetuste lähe - ka kristluse. Kristlus lihtsalt on kannatuse põhjusena näinud inimlikku eksimust. Muud religioonid on kannatuse põhjustena näinud muud. Kuid see pole oluline - kannatus on olemas siin ja praegu ja küsimus on - mida teha, et see ületada ja olla sellest vaba?

Loodus ise on andnud inimesele lausa tema kehalis-bioloogilisel tasandil selle kannatamise võimalikkuse... aga ka vastavalt vajaduse kannatust vältida. Seda nimetatakse kaasaja teaduslikumas kõnepruugis ellujäämisinstinktiks. See on omane kõigele elavale. Isegi taimed annavad üksteisele oma "keemilises keeles" teada, kui üks neist kannatab - kannatav taim eritab keemilisi ühendeid, mis teavitavad teisi taimi ohust. Loomadest rääkimata. Ja inimesest.

Kannatus pole mõtteviis, ka looduslik-loomulik tung kannatuse vältimisele pole mõtteviis. See lihtsalt on igasugusele elule omane olemisviis - kui elu ei sooviks elada, siis elu ei saaks püsida...

Seevastu viisid kannatuse vältimiseks, enamgi - ületamiseks - on õpetused. Sisult on need kõik samased, vormilt aga väga erinevad. Nagu on lugematul viisil kannatuse variatsioone, on ka lugematul viisil kannatusest vabanemise teid. Selles kontekstis vaadelduna on kannatuse ületamise õpetused inimolemisele paratamatused. Inimene annab oma loomulikule-looduslikule soovile püsida ja kesta konkreetse vormi, asja olemus aga jääb samaks alati.

Mis õpetuslik vorm ühele või teisele sobib, see on juba kinni isikus-isiksuses, tema intelligentsuses. Põikpäisele juhmile, kes elab oma egos, ei sobi üldse midagi. Vaid tema ise sobib... Kuigi kannatuste kasv õpetab ka sellisele enesesse sulgunud juhmile, et ega ta ikka pole enesele piisavalt hea õpetaja...

Avatud, intelligentne ja lahtise mõistusega isik aga leiab kergesti igast õpetusest oma iva ja tera üles ning kasutab seda nii enese kui teiste heaks.

Et elu mõtestuks, selleks on vaja leida avaram kontekst kui elu. Religioossed õpetused avaramat konteksti kõik pakuvad - selgitavad-õpetavad, kuidas inimese maist elamist ja olemist tervikuna elu-üleselt näha, mõista, käsitleda, mõtestada. Ja kuidas seda oma maine elu tervikuna ära elada, kui see on sellisel viisil elu-üleselt mõtestatud.

Skeem on lihtsamast lihtsam: mitte sekund ei mõtesta minutit, minut tundi, tund päeva, päev aastat, aasta elu... Vastupidi - elu kui terviku mõtestatus mõtestab ka selle alamosa - aasta, päeva, tunni, minuti, sekundi. Samas - meie maine elu tervikuna on aga vaid üks päev, minut, sekund palju suuremast olemisest.

Seda suuremat olemist - maise ajaliku elu ülest olemist - oma suuremate sihtidega religioonid näitavad. Ja õpetavad selle läbi, kuidas mõista seda oma ühte päeva, minutit, sekundit ajas, mis meile on antud siin Maal inimese kehas olemas olla ja ära elada, et sellest ajalikust piiratusest taibata ja osata edasi minna. Et taibata ja osata oma ühe elu-päeva õhtul heita surma-unne teadmises, et tuleb ärkamine ja kestmine ning tee palju avaramas raamistuses kui maise ja piiratud silmaringi sisse ära paistab...

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 09.11.11 14:59Kaljo
Huvitav,kui inimene ei omaks mõtlemisvõimet,kas ta siis teadvustaks,et ta elab? Ta lihtsalt elab.Tal ei tuleks iialgi pähe mis on elu mõte? Mõte ise saab oma olemuse tema taga olevast Valgusest-Olemisest-Elust enesest.Kuid ta jääb ikkagi varjuks.Mõte ise,mis on mälu,minevik,vana kogemus,mis loob illusioorse pildi arenemisest,peaks suutma taibata oma suutmatust Elu küsimust lahendada.Ja kui mõistus selle mõistmise tagajärjel vaikseks muutub-ehk tuleb siis ka "ELU"ja "ütleb" Tere.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 18.05.12 09:20Georgia
Ma ei tahaks päris nõus olla, et kannatused on meie Elu mõte, et läbi nende õpime. Ütleks, et hoopis kogemused! Jah, mõni peab ka kannatama, et ära õppida- nt. lase väikesel lapsel mängida tulega ja kui ta kõrvetab oma näpud, siis vaevalt et ta enam kipub seda tegema. Ka valu on kannatus, selge see. Kuid on võimalik õppida ka teiste kogemustest. Kui näed, et teine pidi - kannatama- ei pea ise ju enam sama tegema. Vaid õpid juba kasutama tuld, mõeldes teise kogetu peale, mis ilmselt ei olnud sugugi mõnus.
Olen mõtelnud, et Elu on nagu mingi klassi etapp elukoolis. Ilma seda läbimata ei pääse me edasi. Ja kui me seda ei mõista, siis kannatamegi. Kannatame õppimata kogemuste pärast. Teadlikult edasi liikudes ei ole kannatused enam vajalikud.
Variante Elu mõistmiseks on välja pakutud vägagi palju. Ühe inimese arvates Elu ongi haigus, mis lõpeb surmaga, teise arvates me oleme programm, mis arenedes on võimeline ise looma jne, jne.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 04.07.12 06:28Karin
Elu mõtet pole meile keegi ette öelnud, aga kuna iseenda tahtmata oleme Maailma paisatud, muudab mõte välja mõtlemine elamise mõtlejale olendile (inimesele) lihtsamaks. Ka see, et inimene on võimeline mõtlema, ei ole ta ise valinud. Mõneti oleks lihtsam juhuslikult läbi elu kulgeda, kuid siis oleks teekond ka lühem, kuna lihtsalt ollakse seal kus juhtub, nagu tigu võib juhtuda sündima autoteel, kus ta sekund pärast sündi sureb. Inimesel on aju, mis sunnib teda mõtlema, näiteks miks on elu, mis pärast? Kui ta on loominguline ja suudab paratamatut elu meeltmööda kasutada, on elu lihtsam, pikem, tervem. Kui inimene ei ole nõus otsustama, kuidas ta tahab elada, mis olla, siis läheb raskeks. Kui oled juba sündinud, siis enam keelduda ei saa, tuleb midagi teha või mitte teha,- valida.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 16.07.12 11:52Jüri Aus
Nii lihtne tõde: ELU MÕTE ON ELUS ENESES.
Põhjendan. Lõpmatuses on sündinud plahvatav saareke: meie teadaolev universum. Inimese vaatevinklist mõistmatult suur, lõpmatuse OSANA hoomamatult tilluke ... Ja selles OSATERVIKUS ( kokkuleppeliselt võiksime oma Universumit nii numetada ? ) on tekkinud kohe kindlasti ehk meile teadaolevalt ÜKS elavaga kaetud planeet. Arvestades toimunud arenguid, kosmiliste katastroofide hulka ja kuumust-kulmust selles, on nii või teisiti selge: elu teke on ülimalt haruldane nähtus kõiksuses - tegu on lausa "imega". Niisiis: elades oma eestlase argielu - tööd tehes, naisega riieldes, maasukaid korjates, lapsi kasvatades, sünnitades ja neid, kel aeg täis saanud,hauda kandes, linnulaulu kuulates ja kevadet oodates, tervena ja haigena, valu kannatades ja rõõmsalt naeratades ... OSALEN MA IMES. Ja sellele kingile annab erilise väärtuse tema kõrgeausus SURM. Tema on see aednik, kes elu puu VÄÄRTUSLIKUKS - üheks ja ainukordseks - muudab. Just seepärasr et orgaanilises =kehalises veedetud aastad ON ainsad, mis meile on kingitud, tasub teha kõik endast olenev, et üks ja ainuke oleks täidetud nii paljude heade tegude ja mõtetega kui vähegi võimalik. Uskuge, armastada tähendab austada ja hoida ja rõõmu tunda ...

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 01.09.12 11:43Vaatleja
Elu mõte on elu ise ehk elamine. Mida paremini ennast seejuures tunned ja meeldivamaid tegevusi oma ellu kutsud ja teed seda paremini ja õnnelikumalt sa elad. Elu mõte pole panna sind kehvasti tundma, vaid pakkuda sulle võimalust saada osa kõigest sellest mis siin on ning võtta osadest tegevustest aktiivselt või siis vähemaktiivselt osa. Siinjuures on omal kohal tänutunne, iseenda kuulamine ja empaatia, et osata teistega arvestada. Siinjuures pole oluline, kas teine kes elab on loom, lind või inimene. Meil kõigil on omad elureeglid ja toitumisahel, mille vastu ei saa. Tähtis on neid tunda, mõista ja aktsepteerida.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 27.11.12 14:46Birgit
Õppida-areneda, et meistriks saada. Alustame enda armastamisest ja et saaksime olla tugevad ja teisi armastada ja aidata. Liigume edasi, armastame ennast, armastame lähedasi, armastame maailma , armastama universumit. Mida rohkem sa juba suudad ilma kahju tegamata olla neil kõigil etappidel, seda kaugemale oled jõudnud oma arengus. Lõpuks loome ise universume ja vaatame , et iga väiksemgi asi harmoonias oleks. Ehk siis saa alguses iseendaga hakkama ja siis saad aidata suuri gruppe inimesi ja universume.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 11.12.12 21:37Madis
Elu mõte on elule mõtet leida :D

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 06.07.13 03:55imre
Elu mõte on elamine siin ja praegu. Muud mõtet pole.. Kui inimene tabab ära, et pole olemas tulevikku, kaob hirm... ja otsimine. Kaob minevik, pole kurbust ja nukrust. Tulevik ja minevik on ainult illusioonid.Hetkes elamise puhul kaob omamisearusaam. Ei ole võimalik mitte midagi nö omada.Ei materiaalselt ega psühholoogiliselt. Elu mõte on saavutada kontakt oma kõrgema minaga. Siis inimene saab kõigest aru ja näeb kõike...Kõrgem mina ei otsi midagi. Ta on täiuslik. Midagi ei saa juurde panna ega ära võtta temalt. Teda ei ole võimalik orjastada.Igal inimesel on kõik olemas. Kõik on olemas. Temas endas.Kui ta sellest arusaab kaob otsimine. Kaob küsimus "Mis on elu mõte"......

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 03.09.13 16:29Hele
Lihtsalt ühele inimesele

Esiteks...kui sa mõtled,et sa oled lihtsalt üks inimene, siis mõtled liiga väikselt. Maailm on suur ja lai ja ilma ääreta...tee mida hing ihkab, ole, see kes sa tahad olla ning tunne, mida tahad tunda..
Teiseks..et seda kõike teha..tuleb tõepoolest elu mõte leida ja see on kõige lihtsam asi maailmas...vaata enda sisse...kõik vastused on seal olemas..absoluutselt kõigile küsimustele. Pole vaja küsida naabrimehe, sõbranna või elukaaslase käest...ainult sina tead...ja mida sa tead ja näed,seda suudad...väga lihtne..
Kaks asja veel...rahu,ainult rahu...siis näed oma mõtet paremini ja teiseks seks stimuleerib mõtlemist...nii et seksi rahulikult ja küll see mõte tuleb :-))) Tegelt on mul tõsi taga.Punkt.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 03.10.13 00:01hipi
meil on sees HING-mis tuli siia ilma otsima mingit arengut,kogemust jne.See pidavat vaimset taset tõstma-aga läbi negatiivse käitumise see ei arene-et jumala üks kõige suurem läbikukkunud lootus-luua vaimseid hingi kelle tasemed on temaga samal astmel-

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 22.10.14 18:59indrek

Elu mõte on elamine, täpselt nii nagu keegi selle elu enesele loob. Surm ja elu on samased asjad, seega elu on alati ka surm. Igavik on üks surma viise, kus elu on staatikas.
Hingeks nimetatakse ekslikult olemust ja hing on vaid üks osa mälust (seotud tunnetega), aga kuna arengutsükkel oma algsel kujul on juba miljardeid aastaid katki, siis taassünnitsüklis on väga väike protsent isikuid ja nemad ei ole ka arengutsüklis vaid pidevalt enese taasleidmises. Kes on taassündivad, need teavad juba lapsena, et "karmat" pole olemas, kuna isik sünnib alati sama olemusega ja samast soost ning leitud armastus on jätkuvalt elust elusse sama partner, keda nad alateadlikult mälu järgi otsivad.
Seega, kuna antud on üks elu, siis nautige seda, mis on antud ja pole vaja üle mõelda ja enesele illusiooni luua, et küll kunagi järgmises elus elama hakkan.

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 02.06.15 01:25MehikeM
Täpselt, nõustun postitusega täielikult. Olen samuti selle yle pikemalt juurelnud...kõik on mööduv ning tühi.
Enamike inimeste elumõte on materjaalsus ning samastumine- vaimuhaigus. Ühtne ühiskond ei pea paika, igaüks oma kondikallal. Olen käinud sõjaväes jne jalaväes, vaadates eestimaa linnades olevaid inimesi ei ole absoluutslet soovi kaitsta sellist riiki, kui peaks tulema 3s Maailmasõda. Sõda pole lahendus!

Hetkel olen saavutanud usu, täiesti antimateerjaalne maailm, tsölipaat jne...Hare krishna, hare krishne, krishna krishna, hare hare, hare rama, hare rama, rama rama, hare hare! Kui Sul on olemas usk millegi suhtes, oled palju elujõulisem ja rõõmsam. Peaksime olema üks Suur Pere- kõik inimolendid omavahel.

Parimat! Martin :)

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 02.06.15 01:26MehikeM
Täpselt, nõustun postitusega täielikult. Olen samuti selle yle pikemalt juurelnud...kõik on mööduv ning tühi.
Enamike inimeste elumõte on materjaalsus ning samastumine- vaimuhaigus. Ühtne ühiskond ei pea paika, igaüks oma kondikallal. Olen käinud sõjaväes jne jalaväes, vaadates eestimaa linnades olevaid inimesi ei ole absoluutslet soovi kaitsta sellist riiki, kui peaks tulema 3s Maailmasõda. Sõda pole lahendus!

Hetkel olen saavutanud usu, täiesti antimateerjaalne maailm, tsölipaat jne...Hare krishna, hare krishne, krishna krishna, hare hare, hare rama, hare rama, rama rama, hare hare! Kui Sul on olemas usk millegi suhtes, oled palju elujõulisem ja rõõmsam. Peaksime olema üks Suur Pere- kõik inimolendid omavahel.

Parimat! Martin :)

Tsiteeri

Mis on elu mõte? 21.11.15 20:47maykl
elu mõte on uue elu kinkimine lapsed ja nautida igat hetke mida elu sulle kingib ja iga kogemust mis sind arendab

Tsiteeri

Tagasi Vasta teemale
1-25 |